Najważniejsze efekty uboczne stosowania konopi i kannabinoidów

skutki-uboczne-thc-cbd

Kannabinoidy(np. CBD i THC) są cząsteczkami o niskiej toksyczności i dlatego są bezpieczne w użyciu, jeśli są odpowiednio użytkowane z perspektywy terapeutycznej. Stosując je w celach leczniczych, zaleca się pacjentom aby upewnili się, że nie przynoszą efektów niepożądanych lub skutków ubocznych. Kontroluje się również, czy nie ma żadnych przeciwwskazań i ocenia się ewentualne interakcje, jeśli pacjenci już przyjmują leki na receptę. Jednakże, gdy marihuana jest używana do celów rekreacyjnych, ważne jest również, aby wziąć pod uwagę szereg czynników, które mogą pomóc zminimalizować potencjalne ryzyko.

Bezpieczeństwo stosowania konopi

Nie ma udokumentowanych przypadków zgonów spowodowanych przedawkowaniem konopi. Jest to najlepszy dowód na ogólnie niską toksyczność kannabinoidów. Niemniej jednak każdy, kto używa konopi, powinien mieć informacje o możliwych skutkach ubocznych, które mogą wystąpić po zastosowaniu.

Ewentualne skutki uboczne będą oczywiście zależeć od dawki, a także od częstotliwości używania, rodzaju konopi i indywidualnych cech biometrycznych każdej osoby. Efekty różnią się również w zależności od tego, czy preparat jest zażywany sporadycznie czy regularnie, pory dnia, co ostatnio spożywał pacjent oraz od środowiska, w którym lek jest przyjmowany. Wszystkie te czynniki mogą mieć wpływ na ostateczny wynik, nawet jeśli dawka i rodzaj konopi są identyczne. Jak wszyscy wiemy, nadużywanie marihuany generuje tolerancję, a dawka musi być co jakiś czas zwiększana, aby uzyskać ten sam efekt. To jest powód, dla którego nałogowi użytkownicy marihuany muszą od czasu do czasu zwiększać dawkę marihuany, aby uzyskać ten sam efekt psychoaktywny. Szybkość, z jaką narasta tolerancja, różni się w zależności od indywidualnych cech użytkownika. Wiemy, że THC generuje tolerancję. Jednak obecnie dostępne informacje kliniczne sugerują, że CBD nie.

Niektórzy chroniczni użytkownicy mogą mieć pewne problemy zdrowotne, które z różnych powodów nie zostały odpowiednio zbadane  — objawy trudne do oceny, niewielki wpływ na ich codzienne życie itp. Kannabinoidy są bezpieczne w użyciu, ale mogą wystąpić szczególne okoliczności stwarzające czynniki ryzyka czynniki, które mogą być przeciwskazaniem to ich zastosowania.

W szczególności należy podkreślić, że kannabinoidy – a zwłaszcza CBD – mogą wchodzić w interakcje z innymi farmaceutykami, spowalniając proces metabolizmu w wątrobie, a tym samym prowadząc do wzrostu poziomu tych substancji we krwi. Jak niebezpieczny może być taki wzrost, będzie zależeć od toksyczności omawianych środków farmaceutycznych. Dlatego konieczne jest zbadanie wszelkich interakcji z innymi lekami, które użytkownik może nałogowo zażywać. Nie wiemy dokładnie, w jakiej dawce CBD zaczyna zaburzać metabolizm innych farmaceutyków, ponieważ dotychczas przeprowadzono niewiele badań na ten temat. Jednak wobec obecnie dostępnych informacji uważa się, że ta interakcja może wystąpić w przypadku wysokich dawek CBD. Brak jest udokumentowanych przypadków potencjalnie zagrażających życiu sytuacji przy równoczesnym stosowaniu konopi i innych środków farmaceutycznych.

Stosowanie THC i CBD

Kiedy marihuana jest używana do celów rekreacyjnych, zasadniczo spożywa się THC. Rzeczywisty poziom zawartości THC różni się w zależności od konkretnej odmiany. W szczególności należy wspomnieć o wyciągach dostępnych obecnie na czarnym rynku oraz niektórych stowarzyszeniach, które je dystrybuują – a w niektórych przypadkach przygotowują. Ekstrakty te często mają bardzo wysoki procent THC, co oznacza, że tylko jedna „lufka” stanowi bardzo wysoką dawkę i może w niektórych przypadkach doprowadzić do zatrucia THC, z pojawieniem się efektów ubocznych, które są opisane poniżej.

Stosowanie THC prowadzi do zwiększenia pojemności minutowej serca, tachykardii i podwyższonego ciśnienia krwi, które później wraca do normy. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność, gdy pacjenci cierpią na chorobę serca. Tętno może wzrosnąć od 20 do 100% od pół godziny do 3 godzin, w zależności od dawki, oczywiście. Czy pacjent z chorobą serca może napotkać poważny problem związany ze spożywaniem THC? Wszystko zależy od rodzaju i stopnia zaawansowania choroby serca, a także od wysokości dawki i częstotliwości stosowania. Jeśli pacjent ma chorobę serca, nie powinien być narażany na czynniki, które mogą powodować tachykardię, zwiększoną pojemność minutową serca lub ostre nadciśnienie. Niektóre badania wiążą używanie konopi z większą skłonnością do miokardiopatii. Można powiedzieć, że obniża próg miokardiopatii u pacjentów z inną, wcześniej zdiagnozowaną chorobą.

Niskie lub umiarkowane dawki THC prawdopodobnie zwiększą aktywność współczulnego układu nerwowego i zmniejszą aktywność przywspółczulną, powodując tachykardię i zwiększenie pojemności minutowej serca.

Wysokie dawki THC hamują działanie współczulne i bezpośrednio aktywują przywspółczulny układ nerwowy, powodując bradykardię i niedociśnienie, które nie powodują tak dużego obciążenia serca.

Jednak musi istnieć stan niedokrwienny serca. THC może również powodować niedociśnienie ortostatyczne (lub posturalne). Jest to wywoływane przez nagłe lub szybkie zmiany postawy podczas wstawania z pozycji przykucniętej lub półleżącej. Mija po kilku sekundach, ale mimo to należy zachować ostrożność. Należy zauważyć, że CBD jest kannabinoidem, który powoduje najdłużej utrzymujące się niedociśnienie. Użytkownicy konopi, którzy używają odmian bogatych w CBD, powinni zachować szczególną ostrożność, szczególnie jeśli mają niskie ciśnienie krwi.

Hamują również wydzielanie soku żołądkowego, a opróżnianie żołądka jest wolniejsze. Taki mają wpływ na układ pokarmowy. Przewlekli użytkownicy mogą cierpieć na zaparcia lub skłonność do nich, w wyniku efektu spazmolitycznego, zwłaszcza gdy stosuje się odmiany bogate w CBD.

Jeśli chodzi o ośrodkowy układ nerwowy, najważniejszy jest efekt psychoaktywny, który jest na ogół niepożądany wśród użytkowników terapii. Możliwe jest zbudowanie tolerancji zaczynając od bardzo niskich dawek i stopniowo zwiększanych poziomów THC. Zachodzą zmiany w pamięci krótkotrwałej (np. osoba wstaje po coś i po drodze zapomina, czego szukała), które są pogłębiane wysokimi dawkami THC. Jednak efekt ten jest odwracalny i znika po zakończeniu konsumpcji lub stosowania terapeutycznego. Pojawienie się skutków ubocznych jest uzależnione od częstotliwości podawania lub spożycia, a zwłaszcza od dawki, szczególnie w przypadku THC. Wszelkie komplikacje, które mogą pojawić się podczas używania kannabinoidów, są prawie zawsze związane z używaniem THC. Jednak takie problemy lub skutki uboczne można kontrolować poprzez racjonalną konsumpcję i pod warunkiem, że wykluczono wszelkie problemy zdrowotne.

Konopie wpływają na obszary regulujące aktywność ruchową. W móżdżku występuje duża gęstość receptorów CB1, które zasadniczo regulują koordynację ruchową i równowagę. Ostre zatrucie THC powoduje zaburzenia koordynacji ruchowej i zmiany w równowadze, które ostatecznie są całkowicie odwracalne.

Kannabinoidy mogą mieć również wpływ na zadania związane z uczeniem się, jak również na zdolność do koncentracji na określonych czynnościach. Tutaj znowu istnieje bezpośredni związek z zastosowaną dawką i składem preparatu. Mogą mieć wpływ na pisanie, prowadzenie pojazdu i obsługę maszyn, w zależności od tolerancji użytkownika, doświadczenia w użytkowaniu i okresu leczenia. W niektórych przypadkach mogą mieć również wpływ na orientację przestrzenną. Wysokie dawki THC często również wpływają na równowagę i mogą wystąpić trudności z wykonywaniem zadań wymagających koordynacji ruchowej lub chodzenia.

Wysokie dawki THC powodują zmiany w ruchliwości, z tendencją do hipotonii i hipomotoryki, z działaniem relaksującym, nasennym. Po użyciu konopi indyjskich mogą wystąpić lęki lub ataki paniki, szczególnie wśród sporadycznych użytkowników, którzy mają niewielkie doświadczenie w ich stosowaniu. Niektórzy chronicznie zażywający mogą również cierpieć na zaburzenia lękowo-depresyjne, prawie zawsze w przypadku ciągłego spożywania na wysokim poziomie.

Obowiązkowo, zawsze należy kontrolować dawkę i rodzaj konopi, która ma być zastosowany!

Również przy pewnych dawkach – ogólnie uważanych za średnie lub wysokie – THC może być bardzo skutecznym induktorem snu. Jak wszyscy wiemy, po dużym spożyciu THC mamy tendencję do zasypiania.

Warto zauważyć, że odmiany bogate w CBD lub te ze stosunkiem THC/CBD około 1/1 mają słabszy efekt psychoaktywny; uderzenie jest inne i nie tak silne. Te bardziej zrównoważone odmiany są wysoce zalecane dla pacjentów rozpoczynających używanie konopi.

Kolejną sytuacją, którą należy omówić, jest konsumpcja innych leków. Wielu użytkowników konopi zażywa również inne substancje – często alkohol, ale zakres innych substancji jest szeroki.

Konopie + Stymulanty (kokaina, amfetaminy, MDMA)

Ta mieszanina może powodować wzrost ciśnienia krwi, tachykardię i możliwą kardiotoksyczność. THC nasila subiektywne działanie kokainy i amfetaminy.

Konopie + Substancje Halucynogenne (LSD, psilocybina, itp.)

Połączenie z konopiami może wzmocnić efekty halucynogenów. Ta kombinacja może skutkować bardzo intensywnym doświadczeniem, które może okazać się nieprzyjemne.

Konopie + Depresanty (alkohol, benzodiazepiny, gamma-hydroksymaślan (GHB) i ketamina)

Tego typu kombinacja może zwiększyć możliwość wystąpienia senności, zapaści i wymiotów, ponieważ zwiększa uspokojenie ośrodkowego układu nerwowego. Zwiększa również subiektywne i sercowo-naczyniowe działanie konopi oraz zmniejsza sprawność psychomotoryczną.

Stosowanie konopi jest bezpiecznie, pod warunkiem, że zostały uwzględnione czynniki mogące powodować ryzyko

Powinny być spożywane rozsądnie, minimalizując czynniki ryzyka i nie narażając użytkownika. Odradza się jednoczesne stosowanie różnych substancji, ponieważ może to wywołać niepożądane efekty. Do podjęcia świadomej decyzji potrzebne są wiarygodne informacji na temat danych substancji. Przede wszystkim musimy mieć pewność, że produkt nie jest zafałszowany ani zanieczyszczony.

Kiedy marihuana jest używana do celów rekreacyjnych, ważne jest, aby pamiętać, że zazwyczaj konsumuje się THC z pewnymi wyjątkami. Szczególne wyjątki dotyczą rekreacyjnego używania odmian bogatych w CBD. Jednak nie jest to powszechne wśród użytkowników rekreacyjnych.

Sam cel używania rekreacyjnego to efekty zmieniające świadomość powodowane przez THC. W odmianach bogatych w CBD „uderzenie” lub psychoaktywne działanie THC jest mniejsze, ponieważ CBD minimalizuje i zmniejsza efekt psychoaktywny. Z tego powodu łączne stosowanie THC i CBD jest szczególnie interesujące w celach leczniczych. Jednak użytkownicy rekreacyjni rzadko spożywają odmiany bogate w CBD.

Każdy, kto zamierza spożywać konopie, musi wziąć pod uwagę wszelkie przeciwwskazania, które mogą komplikować zażywanie powodując pojawienie się skutków ubocznych. Pacjenci z chorobami serca powinni uważać na dawki THC, które początkowo powoduje tachykardię, zwiększoną pojemność minutową serca i nadciśnienie.

Jak już wspomniano, stosowanie wysokich dawek THC może być niebezpieczne dla użytkowników z chorobami serca. Ryzyko zależy od rodzaju i stopnia zaawansowania choroby serca oraz doświadczenia użytkownika z używaniem konopi. Użytkownicy, którzy zbudowali tolerancję poprzez ciągłe używanie konopi, mają lepszą tolerancję na skutki bezpośrednio związane z THC, które nie są tak intensywne, jak w przypadku początkujących użytkowników konopi.

Ważne jest, aby zawsze brać pod uwagę rodzaj, który będzie spożywany, a przede wszystkim zawartą w nim dawkę kannabinoidów. Szczególnie trudno jest uzyskać szczegółowe informacje na temat zawartości procentowej kannabinoidów dla odmian dostępnych obecnie na rynku. Istnieje wiele różnych wariantów i bardzo niewiele zostało przeanalizowanych w celu określenia ich siły działania. Najwyraźniej im wyższy procent THC, tym większa siła działania rośliny. W zależności od użytkownika mogą mieć skutki uboczne, które mogą okazać się mniej lub bardziej uciążliwe. Obecnie istnieje kilka bardzo silnych odmian, w których zawartość THC przekracza 15%, a w niektórych przypadkach dochodzi nawet do 25%.

Nasuwa się wniosek, że im wyższy procent THC w danej odmianie, tym więcej THC znajduje się w gramie suszu. Niezbędne jest monitorowanie dawki i nie zawsze podawanie tej samej ilości suszu daje ten sam efekt, biorąc pod uwagę, że ilość kannabinoidów różni się w zależności od procentu każdej odmiany.

Istnieje wiele czynników, które mogą wpłynąć na ostateczny efekt konsumpcji

Efekt różni się w zależności od tego, czy osoba coś wcześniej jadła, pory dnia, temperatury otoczenia, rodzaju marihuany, środowiska, w którym marihuana jest zażywana itp.

Osoby inicjujące używanie konopi powinny być świadome wszystkich tych czynników. Przede wszystkim powinno się zacząć od niskiej dawki, a pomiędzy kolejnymi dawkami zostawić czas na ocenę swojego ogólnego stanu i kontrolę nad sytuacją, zwłaszcza pod kątem efektu psychoaktywnego. W takich przypadkach zaleca się stosowanie odmian bogatych w CBD, które powinny zawierać różne, jednak niższe poziomy THC. Dla osoby, która nałogowo nie używa konopi, rozpoczęcie od tych odmian może być znacznie bardziej pomocne, ponieważ negatywne skutki THC są zmniejszone. Jednak nawet jeśli konsumują odmianę o stosunku THC/CBD wynoszącym 1/1, u osoby nienawykłej każdy efekt psychoaktywny będzie znacznie bardziej pod kontrolą i nie będzie możliwości wystąpienia lęku lub tachykardii.

Spożywa się powoli, stopniowo i w małych dawkach, pozostawiając czas pomiędzy jedną dawką a następną, aby przez cały czas oceniać swój stan i kontrolować sytuację.

W przypadku ostrego zatrucia użytkownik może doznać ataku paniki, omdlenia lub w niektórych przypadkach niedociśnienia. W takich przypadkach bardzo ważne jest, aby położyć pacjenta i podnieść nogi, aby przywrócić normalne ciśnienie krwi. Zwykle wracają do równowagi w ciągu kilku minut.

Jeśli użytkownik odczuwa niekontrolowany efekt psychoaktywny, ważne jest, aby go uspokoić i umieścić w cichym otoczeniu. W przypadku wymiotów należy sprawdzić postawę badanego, aby zapobiec zadławieniu się wymiocinami. Powinny być umieszczone co najmniej w pozycji wyprostowanej (leżącej na boku), leżącej na boku lub w pozycji, w której mogą łatwiej wymiotować. Zadławienie się wymiocinami może występować, gdy ludzie są nieprzytomni.

Odradzamy jednoczesne stosowanie różnych leków. Konsumpcja wielu farmaceutyków może mieć niepożądane skutki, biorąc pod uwagę, że istnieją pewne substancje, które wzmacniają działanie konopi i odwrotnie. Ważne jest, aby zachować ostrożność podczas mieszania różnych substancji, ponieważ w wielu przypadkach wynik jest trudniejszy do przewidzenia, a poziomy tolerancji na różne substancje mogą się różnić, gdy są one stosowane w połączeniu.

Pomocne jest posiadanie informacji o rodzaju spożywanej odmiany; wszyscy wiemy, że efekty różnią się między odmianami Indica i Sativa, a nawet hybrydami Sativa/Indica.

Ze względu na połączenie kannabinoidów i terpenów, zawartych w odmianach Sativa, które mają bardziej mózgowy, mniej cielesny efekt, mogący być euforyczny i orzeźwiający. Stoi to w przeciwieństwie do większości odmian Indica, które mają bardziej cielesny, relaksujący, a nawet nasenny efekt, który nie sprzyja aktywności fizycznej, a powoduje bardziej hipnotyczny efekt psychoaktywny.

Dlatego doradza się użytkownikom, aby się upewnili, że nie mają choroby serca i spożywali kannabinoidy w niskich, rozsądnych dawkach, aby rozstrzygnąć, która odmiana jest najbardziej odpowiednia dla ich indywidualnych potrzeb.

Napisz pierwszy komentarz na temat "Najważniejsze efekty uboczne stosowania konopi i kannabinoidów"

Napisz komentarz

Twoj adres email nie bedzie publikowany.

*