Ocena ilościowa stężenia THC, CBD, CBG, THCA, CBDA, CBGA, THC/CBD/CBDT – w HPLC

analiza

Kannabinoidy produkowane przez rośliny występują w kwaśnej postaci. Gdy ciepło lub światło UV wpływa te kannabinoidy tracą jedną cząsteczkę CO2 i zmieniają się w postać obojętną. Proces ten nazywany jest dekarboksylacją. Tak więc gdy próbka konopi jest palona lub paruje, to wielka część kannabinoidów ulega dekarboksylacji pod wpływem ciepła i mutuje do neutralnej formy. Jeżeli ta sama próbka jest spożywana bez ciepła, kwasy kannabinoidowe zachowają swój stan pierwotny.

Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) nie wykorzystuje ciepła w żadnej fazie analizy i w rezultacie próbki te nie ulegają dekarboksylacji. W związku z tym przy pracy w HPLC, o ile możliwe jest określenie zawartości kannabinoidów pochodzenia roślinnego lub jej ekstraktów, uzyskuje się trzy różne wyniki stężenia:

% Z Δ9-THC, CBD i CBG

% Z THCA, CBDA i CBGA

% THC razem, CBD razem i CBG razem

THC razem, CBD razem i CBG razem są to maksymalne kwoty, które mogą być uzyskane z tych kannabinoidów, jeśli próbka jest prawidłowo (lub całkowicie) dekarbonizowana.

Całkowity procent THC jest sumą odsetek Δ9-THC, a także odsetek THCA, pomnożonej przez współczynnik konwersji. Ze względu na fakt, że czynnik ten jest niższy niż liczba 1, nie jest zaskakujące, że procent THC jest mniejszy niż suma Δ9 powiększona o THCA-THC i to bez względu na czynnik konwersji.

Wiedząc, że wynikiem reakcji dekarboksylacji jest transformacja THCA do THC poprzez utratę cząsteczki dwutlenku węgla (CO2), współczynnik konwersji może być otrzymany w następujący sposób:

Gdy THCA traci cząsteczkę CO2, to zmienia się THC, która jest mniejszą cząsteczką, tym samym jest lżejsza THCA (THCA waży 358 gramów na mol, a THC waży 314 gramów na mol). Biorąc pod uwagę, że straty będziemy mieli na poziomie 358/314 = 0,877 cząsteczki THC na cząsteczkę THCA, więc poprawny sposób obliczania odsetek THC Całkowite w HPLC jest następujący:

% Z THC Całkowite = % THC + (% z THCA x 0877)

Tę samą zasadę stosuje się do obliczania udziału procentowego CBD i CBG Całkowitego. Wzór dla tych przypadków wynosi:

% Z CBD Całkowite = % CBD + (% z CBDA x 0877)

% Z CBG Całkowite = % z CBG + (% z CBGA x 0878)

Gdy próbki są analizowane za pomocą chromatografii gazowej (GC) nie jest konieczne stosowanie tego równania, ponieważ podczas analizy są one narażone na bardzo wysokie temperatury. Tak więc przypuszcza się, że reakcja dekarboksylacji zachodzi aż do samego końca.

Należy wziąć pod uwagę fakt, że proces dekarboksylacji nie zachodzi perfekcyjnie w żadnym z rodzajów konopi. Dzieje się tak, ponieważ nie jest możliwie, aby przekształcić wszystkie kwasy w stan neutralny. Spowodowane jest to tym, że w trakcie całego procesu część kannabinoidów wyparowuje, a inne produkty ulegają „pogorszeniu”. W związku z tym ilość neutralnych kannabinoidów, po procesie dekarboksylacji, może być nieco niższa niż THC, CBD i CBG Całkowite, ponieważ wartości te wyrażają maksymalną ilość w przypadku 100% dekarboksylacji.

W świetle powyższego, można stwierdzić, że analiza HPLC, bez przeprowadzenia wcześniejszej dekarboksylacji próbek, jest najbardziej precyzyjną techniką, dzięki której można poznać zawartość  kannabinoidów w konopi, a wartości wyników będą najbardziej rzeczywiste.

Napisz pierwszy komentarz na temat "Ocena ilościowa stężenia THC, CBD, CBG, THCA, CBDA, CBGA, THC/CBD/CBDT – w HPLC"

Napisz komentarz

Twoj adres email nie bedzie publikowany.

*