Zanieczyszczenia w konopiach

flawo

Konopie muszą być wolne od zanieczyszczeń i odpadów, które mogą stanowić krótko lub długoterminowe zagrożenie dla zdrowia. Rośliny mogą być narażone na kilka rodzajów zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych w trakcie całego procesu produkcji, który trwa od momentu uprawy aż do finalnego opakowania. Wymagane jest, aby tego uniknąć lub zminimalizować ryzyko zanieczyszczeń.

Zanieczyszczenia chemiczne. Ciężkie metale

Metale ciężkie, które można znaleźć w roślinach, szczególnie w konopiach, to ołów, kadm, rtęć i chrom. Metale te gromadzą się w częściach ciała i nie jest łatwo je usunąć. Po osiągnięciu określonych poziomów tych toksyn powstaje w organizmie brak równowagi metabolicznej, co prowadzi do zatrucia. Zatrucie to nazywa się ołowicą i charakteryzuje się akumulacją metali we krwi, tkankach miękkich i kościach, co powoduje pewne zaburzenia fizjologiczne, a czasami prowadzi nawet do śmierci.

Nie każda roślina może tolerować uprawianie z wysokim poziomem tych zanieczyszczeń. Jednakże konopie są dość odporne na ich wpływ. Funkcja ta, w połączeniu z faktem, że są to bardzo szybko rosnące i rozwijające się rośliny, doprowadziła do wykorzystywania konopi do fitoremediacji. Fitoremediacja polega na uprawianiu roślin w zanieczyszczonej glebie tak, aby pochłaniały one metale ciężkie i inne zanieczyszczenia, prowadząc do odkażania gleby. Późniejsza obróbka tych roślin pozwala na kontrolowaną eliminację zanieczyszczeń. Taka „wykorzystana” roślina może być również stosowana jako surowiec do wytwarzania niektórych produktów nie przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Wykazano, że pojemność pochłaniania konopi jest ogromna i potrafią, oprócz metali ciężkich, „wciągnąć” również inne związki.

Zanieczyszczenia chemiczne. Niemetaliczne: Arsen, azotany i azotyny

articles-contaminantes-en-cannabis_text_2Zanieczyszczenie wody arszenikiem jest znacznie bardziej powszechne niż sądzimy. W rzeczywistości istnieje kilka obszarów, np. w Hiszpanii, gdzie wody są całkowicie zanieczyszczone arsenem. Najbardziej znany przypadek miał miejsce w Galicji, gdzie wydobycie złota spowodowało skażenie. Złoto w tych kopalniach było częścią arsenopirytu, który był proszkowany i w ten sposób izolowano od niego metale szlachetne. Kontakt z arsenem może prowadzić do powstania raka skóry i innych dolegliwości. Rośliny potrafią naturalnie wchłonąć arsen i przechowywać go w swoich tkankach. Jest to powód, dla którego należy unikać stosowania studni lub wód podziemnych, jeśli nie jesteśmy w 100% pewni związków, jakie znajdują się pod ziemią. Gleba również może być zanieczyszczona arsenem.

Azotyny są powodem obecności azotu w roślinach. Uprawy wymagają pewnej ilości azotu do otrzymania optymalnego poziomu upraw. Kiedy dodaje się nawozów z azotem organicznym, ten zmienia się w glebie w sole amonowe, azotyny i azotany. Proces ten to nitryfikacja.

Gdy azotany mają dostęp  do naszego ciała, niektóre z nich mogą zmienić się w azotyny, a te z kolei mogą wytwarzać substancje o dużym zagrożeniu dla ludzkiego zdrowia, znanych jako rakotwórcze nitrozaminy.

Toksyny pochodzenia biologicznego można znaleźć w chemicznych zanieczyszczeniach organicznych. Są one wytwarzane przez mikroorganizmy (grzyby i bakterie). Niektóre bakterie mają wiele takich toksyn już w błonie komórkowej i są znane jako endotoksyny.

Pozostałości pestycydów

Konopie, które mają być podane do spożycia nie powinny zawierać pozostałości pestycydów. Istnieje przekonanie, że przestrzeganie ram czasowych zabezpieczeń oznaczonych na opakowaniu powinno wystarczyć, aby uniknąć pozostałości w roślinie. Nie zawsze jest to prawdą.

Niekiedy do uprawy musimy stosować te pestycydy, które znajdują się na liście środków bezpiecznych. Powodem dla którego nie można stosować jednego środka do różnych upraw to maksymalna granica pozostałości. W zależności od gatunków roślin „traktowanych” pestycydami, produkt końcowy będzie wykazywał różne ilości pozostałości.

Nie ma badań, które wskazują ilość pozostałości po zastosowaniu pewnego pestycydu. W związku z tym nie ma możliwości, by dowiedzieć się, jak wiele pozostałości zjadamy. Okres bezpieczeństwa opisany na etykiecie nie ma zastosowania dla konopi, ponieważ odnosi się jedynie do produktów wymienionych na etykiecie (czyli przeważnie zwykłych, popularnych roślin hodowlanych).

Zanieczyszczenia biologiczne

articles-contaminantes-en-cannabis_text_3Zanieczyszczenia biologiczne to drobnoustroje (bakterie, grzyby i drożdże), które mogą się znajdować w końcowym produkcie.

Podczas uprawy rośliny może rozwinąć się kilka patogenów roślin, głównie grzybów. Mimo że grzyby te przeważnie atakują samą roślinę i to jej najbardziej szkodzą, to jednak mogą wywoływać u ludzi silne reakcje alergiczne.  Schorzenie to dotyka najczęściej osoby, które pracują z włóknami konopi i są narażone na wdychanie „zagrzybionych” pyłków i cząsteczek, znajdujących się w powietrzu. Głównym objawem jest poważna niewydolność oddechowa. Niektóre patogeny roślin wytwarzają toksyny, jak np. różowa pleśń. Końcowy produkt przeznaczony do spożycia powinien zawierać minimalną ilość tych biologicznych zanieczyszczeń.

W Stanach Zjednoczonych prowadzono badanie, dzięki któremu stwierdzono, czy ilość drobnoustrojów w konopiach różni się w zależności od tego, jak są uprawiane. Wyniki wykazały, że zarodników grzybów Penicillium było nawet 100 razy więcej w uprawach w pomieszczeniach niż w tych zewnętrznych. Grzyby te występują głównie w glebie, jednak ich zarodniki można łatwo uwolnić do otoczenia. Chociaż niektóre z tych grzybów są wykorzystanie do wytwarzania sera, to inne wytwarzają toksyny, które mogą powodować poważne problemy zdrowotne. Niemniej jednak, okazało się, że „ostre” obchodzenie się z uprawą, (suszenie, naświetlanie itp.) spowodowało takie uwalnianie zarodników, które mogło przekroczyć nawet 500 tysięcy zarodników na m2. Zaleca się zatem stosowanie masek podczas pracy przy uprawie w tak wysokim stężeniu zarodników, ponieważ może to powodować poważne reakcje alergiczne.

Zanieczyszczenie mikroorganizmami

Escherichia coli. Bakteria znajduje się głównie w jelitach zwierząt i ich wydzielinach. Mimo, że istnieje ogromna liczba odmian, które nie są patogenne, istnieje też wiele innych, które mogą powodować poważne choroby i biegunkę.

Odchody zwierzęce często wykorzystuje się w uprawach jako nawóz czy obornik.  Dlatego najczęściej rośliny nawożone ekologicznie mogą być tymi bakteriami zanieczyszczone.

Kontakt z wydzielinami pochodzących od zwierząt domowych, takich jak psy, koty i myszy może również prowadzić do zanieczyszczenia.

Salmonella. Podobnie jak w przypadku e. coli, są to bakterie znalezione w odchodach zwierzęcych, które również powodują poważne choroby u ludzi. Zdarzały się przypadki zatrucia z powodu zanieczyszczonych konopi, jak to się stało w USA w 1981 roku, kiedy to odnotowano 85 przypadków chorób układu pokarmowego spowodowanych przez salmonellę.

articles-contaminantes-en-cannabis_text_5

Zarówno e. cola i salmonella są to bakterie, które mają dotrzeć do przewodu pokarmowego w celu wywołania infekcji. Tak więc w przypadku spożycia konopi, ryzyko zachorowania jest ogromne. Ci, którzy zażywają konopie przez drogi oddechowe, są narażeni już od samego momentu dotknięcia rośliny przy skręcaniu papierosa. W tym przypadku palce są skażone bakterią, więc jeśli dotkniemy naszych ust albo jakiejkolwiek żywności, to ryzyko infekcji będzie wysokie.

Aspergillus. Są to jedne z najbardziej niebezpiecznych rodzajów grzybów, jakie występują. Jest tak nie tylko z uwagi na ich zdolność do wzrostu wewnątrz organizmu, ale także ze względu na wytwarzanie dużej ilości rakotwórczych mykotoksyn, znanych jako aflatoksyny. Jest to grzyb, który może być wszędzie i być stale wdychany przez ludzi. Na ogół nie jest to problemem, jednakże jeśli chodzi o ludzi wrażliwych lub osób z pewnymi chorobami, które powodują osłabienie układu odpornościowego, może to być przyczyną choroby – aspergilozy. Choroba ta polega na tym, że grzyby rosną w płucach. To daje masę zwaną grzybniakiem kropidlakowym, który ma wpływ na wszystkie organy w ciele.

Przypadki aspergilozy u osób zażywających konopie indyjskie zostały zgłoszone. Grzyb ten dotyczy głównie konopi uprawianych w warunkach wysokiej wilgotności i temperatury.

Napisz pierwszy komentarz na temat "Zanieczyszczenia w konopiach"

Napisz komentarz

Twoj adres email nie bedzie publikowany.

*