Zastosowanie konopi w leczeniu raka

rak medyczna marihuana

Rak jest często występującą chorobą, która negatywnie wpływa na funkcjonowanie różnych narządów i systemów organizmu. W niżej wymienionych przypadkach konopie mogą posłużyć, jako uzupełnienie procesu leczenia nowotworów lub jako lekarstwo.

Konopie w procesie leczenia nowotworów podawane w celu złagodzenia skutków ubocznych chemioterapii i radioterapii

Korzyści płynące z kannabinoidów obejmują osłabienie uczucia nudności i częstości wymiotów, stymulację apetytu, łagodzenie wrażliwości spowodowanej chemioterapią i radioterapią oraz redukcję ogólnego dyskomfortu towarzyszącego takim zabiegom.

Konopie w procesie leczenia nowotworów podawane w celu złagodzenia objawów choroby i/lub jej wpływu na zdrowie pacjenta na różnych etapach.

W tym przypadku korzyści są ukierunkowane na dwa cele:

  • Uzupełnienie terapii przy leczeniu utraty apetytu, bólu (przerzuty lub inne), zaburzeń snu, wpływających na jakość życia i nastrój
  • Stosowanie paliatywne, zasadniczo w celu osiągnięcia tych samych korzyści, ale w końcowych stadiach choroby. Tutaj psychoaktywny efekt THC jest szczególnie ważny, pomagając pacjentom z uczuciem lęku w końcowych stadiach wielu chorób. Poczucie dobrego samopoczucia, relaksu i oderwania od rzeczywistości to ulga dla pacjenta i komfort dla najbliższych krewnych, którzy nie muszą obserwować cierpienia swoich bliskich

 Konopie w leczeniu nowotworów stosowane, jako środek przeciwnowotworowy

Trzeci powód podawania konopi i kannabinoidów jak CBD lub THC chorym na nowotwory jest związany z trzema ważnymi działaniami:

  • Wywołanie apoptozy („samobójstwa”) komórek nowotworowych bez negatywnego wpływu na komórki zdrowe
  • Hamowanie współczynnika tworzenia się naczyń krwionośnych guza, czyli zmniejszenie podaży odżywczej guza
  • Hamowanie współczynnika migracji komórek poprzez zmniejszenie możliwości rozmnażania się i przerzutów

Wszystkie te działania zostały potwierdzone w badaniach na nowotworach zwierzęcych i ludzkich. Istnieją również doniesienia o wpływie medycznej marihuany na zmniejszenie i likwidację nowotworów. Jednakże nie przeprowadzono jeszcze wystarczających badań w celu określenia dawki wymaganej do skutecznego działania. Aktualnie można powiedzieć, że skuteczność protokołowego leczenia różnych nowotworów – takich jak rak piersi, prostaty, rak okrężnicy i mózgu – wzrasta.

Podsumowując, w leczeniu nowotworów medyczna marihuana i kannabinoidy mogą być stosowane w celu osłabienia skutków ubocznych chemioterapii i leczenia promieniotwórczego, niektórych objawów raka, leczenia paliatywnego i przeciwnowotworowego oraz są zalecane, jako element kompleksowego leczenia onkologicznego.

Napisz pierwszy komentarz na temat "Zastosowanie konopi w leczeniu raka"

Napisz komentarz

Twoj adres email nie bedzie publikowany.

*