CBD a leczenie autyzmu

cbd autyzm

Autyzm to pojęcie, które pojawia się coraz częściej w przekazie społecznym. Problem jest poważny – niektóre dane wskazują, że autyzm jest rozpoznawany u 1 na 59 dzieci. ASD czyli autism spectrum disorder nie jest chorobą – to całościowe zaburzenie rozwojowe. Bardzo często terapia wymaga współpracy zespołu interdyscyplinarnego. W jaki sposób CBD może pomóc w kontrolowaniu objawów autyzmu?

Czym jest autyzm?

Z medycznego punktu widzenia, autyzm jest klasyfikowany jako całościowe zaburzenie rozwoju. Do tej samej grupy należą inne nieprawidłowości, takie jak zespół Aspergera czy zespół Retta. Zaburzenia te mają pewne wspólne cechy do których należą opóźnienie (lub nieprawidłowy) rozwój relacji społecznych, zaburzenia zachowania oraz nieprawidłowości w zakresie funkcji poznawczych. Zaburzeniu ulegają także procesy komunikacji, interakcji społecznych czy zachowania i zabawy.

Statystycznie, najczęściej rozpoznawanym całościowym zaburzeniem rozwoju jest autyzm. Jego rozpoznanie jest możliwe, gdy stwierdzone zostanie upośledzone funkcjonowanie w zakresie trzech sfer życia – komunikacji, zachowania i zabawy oraz interakcji społecznych. Co ciekawe, autyzm występuje cztery razy częściej u chłopców niż u dziewczynek (rozpoznanie u 1 na 37 chłopców oraz u 1 na 151 dziewczynek).
Zaburzenia w wymienionym zakresie to jednak nie wszystkie problemy z którymi muszą zmierzyć się mali pacjenci oraz ich rodzice.

U 30 procent dzieci z autyzmem występują także zaburzenia na tle intelektualnym potwierdzone niższym poziomem IQ.
Zapewne pojawia się pytanie jaka jest przyczyna występowania autyzmu. Jak na razie, etiologia nie została całkowicie poznana, ale uważa się, że przyczyny są wieloczynnikowe. Pod uwagę należy wziąć nieprawidłowy rozwój lub uszkodzenie układu nerwowego. Do zaburzeń tych może dojść zarówno na etapie ciążowym lub okołoporodowym. Istotna wydaje się także rola czynników genetycznych, chociaż sposób w jakim miałoby dochodzić do ich dziedziczenia nie został dokładnie poznany.

Czy CBD jest skuteczne w kontrolowaniu objawów autyzmu?

Coraz większe zainteresowanie wokół naturalnych środków stosowanych w leczeniu wielu schorzeń spowodowało, że prowadzone są badania nad zastosowaniem CBD (kannabidiolu) w kontrolowaniu objawów autyzmu. Jak na razie nie ma oficjalnych danych na ten temat, jednak prowadzone analizy na ten temat wydają się być obiecujące. Jednym z przykładów jest badanie przeprowadzone w Izraelu. Należy jednak wspomnieć, że wykorzystany w badaniu olej CBD zawierał śladowe ilości THC (stosunek 20:1, CBD:THC) podobnie jak wiele oferowanych na rynku.

W badaniu brały udział 53 osoby w wieku od 3 do 25 lat. Zdecydowaną większość uczestników stanowiły osoby płci męskiej – 45 osób, oraz 8 płci żeńskiej. Monitorowano zachowania przez okres 30 dni od podania kannabinodiów, a efekty były oceniane przez niezależną grupę ekspertów do której należeli: neurolog specjalizujący się w ASD, farmaceuci oraz farmakolodzy kliniczni, którzy mogli ocenić skuteczność leczenia oraz ewentualne efekty niepożądane wynikające z zastosowanej terapii.
W analizie brano pod uwagę całościowe polepszenie zgłaszanych objawów na które składały się objawy nadpobudliwości, samookaleczenia się , niepokój czy problemy ze snem.

Największą poprawę uzyskano w przypadku nieprawidłowości związanych ze snem – polepszenie uzyskano u ponad 70% badanych u których wyjściowo notowane były zaburzenia snu. Z pośród analizowanych objawów najmniejszą poprawę uzyskano w przypadku kontroli zgłaszanego uczucia niepokoju – poniżej 50 procent badanych uzyskało poprawę w tym obszarze. W zakresie nadaktywności oraz wpływu na samookaleczenie się poprawę uzyskano u blisko 70 procent pacjentów u których zgłaszano tego typu objawy (odpowiednio 68,4% oraz 67,6%).
Na skutek zastosowania terapii opartej o CBD ogólną poprawę uzyskało blisko 75 procent badanych, z kolei pogorszenie objawów zanotowano u niecałych 4 procent badanych.

Chociaż wyniki nad zastosowaniem kannabinoidów wydają się być satysfakcjonujące, to należy zauważyć, że opisywana terapia opierała się na połączeniu CBD z THC (THC w niewielkich ilościach). Bez wątpienia konieczna jest większa ilość badań z udziałem dużej grupy pacjentów, aby dokładnie określić jaki jest wpływ CBD na objawy autyzmu.

Źródła:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6333745/
https://www.autismspeaks.org/autism-facts-and-figures
„Psychiatria podręcznik dla studentów medycyny”, Marek Jarema PZWL

Napisz pierwszy komentarz na temat "CBD a leczenie autyzmu"

Napisz komentarz

Twoj adres email nie bedzie publikowany.

*